Garanties

Westerhaard is aangesloten bij de NHK verkoop-installatie waarborgt zekerheid. De NHK detaillist staat voor vakmanschap, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Ben je op zoek naar een mooie haard of kachel? Dan wil je zeker weten dat u een prima en veilig product aanschaft. Een haardenzaak die is aangesloten bij de NHK verkoop-installatie (voorheen Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde) waarborgt die zekerheid. De NHK detaillist staat voor vakmanschap, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Vakmanschap

De ruim honderd NHK-detaillisten hebben een passie voor alles wat te maken heeft met vuur in en om het huis. Zij moeten voldoen aan strenge eisen. Door regelmatige controles ziet het NHK erop toe dat leden en hun personeel ook kwalitatief up-to-date blijven. De markt van haarden en kachels verandert. Om op de hoogte te blijven, nemen de leden regelmatig deel aan opfriscursussen.

Verantwoordelijkheid

De NHK-detaillist neemt altijd de verantwoordelijkheid voor de installatie van de door jou gekochte haard of kachel. Die verantwoordelijkheid strekt zich uit over het gehele proces: van ontwerp tot en met oplevering en nazorg. Ben je onverhoopt toch niet tevreden over een haard of kachel die je bij een NHK-detaillist hebt gekocht? Dan kun je de zaak aanhangig maken bij de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming. De commissie buigt zich over uw zaak en doet snel een uitspraak. Die is bindend voor jou èn de NHK-detaillist. De branche garandeert dat deze uitspraak vlot en volledig wordt nagekomen. De NHK organisatie waarborgt zo dat je krijgt wat er is afgesproken. Gegarandeerde Kwaliteit dus!

De volledige procedure en voorwaarden voor de Gegarandeerde Kwaliteit staan in het Reglement Raad van Bindend Adviseurs. Je kunt dit reglement per e-mail aanvragen bij secretariaat@haardenbranche.nl

Veiligheid

Vakmanschap en verantwoordelijkheid staan beide in dienst van de veiligheid. Je wilt zorgeloos kunnen genieten van de sfeer die een haard of kachel uitstraalt. Dan moet je aankunnen op de veiligheid ervan. Als NHK lid zijn ons daarvan zeer bewust. In ons advies aan jou speelt het leefmilieu in en rond de woning dan ook een belangrijke rol. We beoordelen de randvoorwaarden die nodig zijn voor een veilig en zorgeloos genieten. En wordt de haard of kachel alleen geïnstalleerd als een duurzaam veilige werking daarvan mogelijk is.

Klik hier om rechtstreeks naar de site te gaan https://stichting-nhk.nl/

Wat is de DE-certificering?

De Europese Unie heeft in haar Richtlijn 2009/28 de zogenaamde Renewable Energy Sources (RES) Directive 2009/28 bepaald, dat er in de lidstaten wetgeving moet komen die de opleiding en certificering van installateurs van apparaten voor hernieuwbare energie regelt. Hernieuwbare energie noemt men ook wel duurzame energie, vandaar de afkorting DE. Naast warmtepompen en zonnepanelen vallen hier ook de biomassa toestellen zoals hout- en pelletkachels en -haarden onder. Ieder EU land is dus verplicht om dit te regelen. De Richtlijn gaat uit van het certificeren van installateurs. Bedrijven die werken met gekwalificeerde installateurs en lid zijn van de NHK zijn als DE-erkend bedrijf in het DE bedrijvenregister opgenomen. Dat register wordt namens de overheid, in samenwerking met de branches, ingericht en bijgehouden. In Nederland doet InstallQ dat.

Wat is CO-Vrij

Enige jaren geleden heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek gedaan naar het aantal kolmonoxide vergiftigingen door het gebruik van gastoestellen in Nederland. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de overheid besloten dat de wetgeving wordt uitgebreid met een certificeringsregeling voor de installatie, onderhoud en service aan alle gastoestellen. Concreet komt dat erop neer dat alleen nog daarvoor speciaal opgeleide installateurs gastoestellen in bedrijf mogen stellen nadat er een grondige veiligheidscontrole heeft plaatsgevonden. De wetgeving is inmiddels al van kracht. Momenteel is er een overgangsperiode. Vanaf 1 april 2022 treed de wet volledig in werking en zal er actief worden gehandhaafd.